سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 3
پنج شنبه 29 شهريور ماه 1397
3
شهريور 29 پنج شنبه 54.81.150.27
نسخه 97.05.02
 
 

قابل توجه دانشجويان محترم:برابر بخشنامه شهريه سال تحصيلی 1-98-97 ،،دانشجويانی که در بازه تعيين شده از دهم تا 21 مرداد ماه برابر زمان بندی سازمان انتخاب واحد نمايند شامل 10 درصد افزايش شهريه متغير خواهند بود و در صورت عدم ثبت نام در اين بازه شامل دوازده ونيم(12.5) افزايش شهريه متغير نسبت به سال 96 خواهند شد.


نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

توجه:
کد کاربری = شماره دانشجویی
رمز عبور = کد ملی یا شماره شناسنامه
(توصیه میشود در اولین فرصت رمز عبور خود را از کدملی یا شماره شناسنامه به رمز معتبری تغییر دهید.)

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

((اطلاعیه ))

ثبت نام وام دانشجویی از صندوق رفاه وزارت علوم برای نیمسال اول سالتحصیلی 97-96 به آدرس:

fp.swf.ir

زمان تا پایان مهرماه 1396

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

((اطلاعیه ))

جهت ثبت نام وام دانشجویی از صندوق رفاه وزارت علوم به آدرس:

fp.swf.ir


1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.